Клиенти. 

Емко и АлБЕГ.

Предприятието е основано през 1989 година. Основната му дейност е производство на изделия от пластмаса и метал.

Предприятието се състои от производствен цех, инструментален цех за производство на шприцформи и склад. Специализирано е в производство на пластмасова санитарна арматура.

Произвежда пластмасови изделия и детайли за кухненско оборудване и други изделия.

Към списъка с клиенти