Клиенти. 

Етника.

Сдружение “Младежки нрави в Кюстендил” /СМНК/ - гр.Кюстендил.

Сдружението е учредено на 21.11.2005г. в гр. Кюстендил, от 7 физически лицa,като младежка неправителствена организация. Всичките учредители са на възраст мужду 18 – 35г.

До момента за членове на сдружението са приети 20 младежа.
Към списъка с клиенти