Клиенти. 

Lead Consult.

Lead Consult извършва услуги по регистрация и пререгистрация на фирми, промяна в обстоятелствата им, пълно счетоводно обслужване, данъчни и правни консултации. 

Предлага комплексно обслужване за новорегистрирани фирми – от регистрацията на фирмата до последващо абонаментно счетоводно и данъчно- правно обслужване.

Към списъка с клиенти