Етапи преди процеса по събаряне на сгради

събаряне на сгради

Процесът по събаряне на сгради е вероятно най-интересната част от конструктно-архитектурната дейност. Строейки все повече и повече и сгради, все идва момент, в който се налага да събаряме стари такива – независимо дали по съображения за безопасност, или да се открие място за нови строежи.


Процесът по събаряне на сгради, по същество, представлява, отстраняването на компоненти от фасадата на сградата до нейното цялостно разрушаване чрез предварително планирани методи. Съществуват, обаче, толкова много други фактори, съпътстващи едно събаряне на сгради. Такива са следването на план, създаден от експерти в областа, метеорологични условия, използвани материали в строежа на въпросната сграда, както и основополагащи физични закони.

Успоредно с нарастването на строителната индустрия, се увеличава и процентът на разрушителната.

Процеси преди началото на събаряне на сгради

Преди реалното извършване на разрушителните дейности, експертите следва да изработят детайлен план за действие, който да обхване всички съпътстващи аспекти. Обикновено този план се състои от следните стъпки:

  • проучване на сградата – експертите трябва да изследват различните специфики на сградата – използвани за строежа й материали, за какво се е използвала, методи на построяване, състояние и обкръжаващата я среда. Взимане под внимание на всичко това ще помогне в избирането на най-подходящия метод за събаряне
  • премахване на опасни материали – сградата следва да бъде разчистена от всякакви компоненти, които биха могли да застрашават безопасността – азбестови минерали, радиоактивни субстанции, запалими материали
  • план за събаряне на сгради – експертите състяват детайлен план за действие, който включва конректните начини, които ще се използват за разрушаването, точно как ще се извърши то, оборудването, което ще се използва и количеството материали, които после ще трябва да бъдат разчистени
  • взимане на необходимите мерки за безопасност – необходим е внимателен и детайлен оглед на работната площадка, назначаване на отговорници и супервайзъри. Задължително през цялото време от процеса на разрушаване на място трябва да присъстват инженери, които да съблюдават дейността на работниците и да дават експертно мнение и оценка в случаите, които безопасността налага това

Следващата стъпка касае избора на машини и оборудване, които ще участват в процеса. Булдозери, багери, бетонните разрушителни топки, взривни материали – всичко това е естествена съпътстваща част на процеса по събаряне на сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.