Самоанализата като средство за самолечение на душата

самоанализа

Ако има нещо, което хората трябва да приложим към собствените си светоглед и нагласа към света, то това подчертано е възможността за самоанализа. Мнозина съзнателно бягат от впускане в собствените си емоции, чувства и нагласи. Сблъсъкът със собствените страхове, грешки и невъзможност за справяне с редица ситуации кара изключително голям брой от хората да игнорират вътрешните си усещания. Често обаче отговорите за редица несполуки се крият в самите нас и е само въпрос на време и кураж, за да ги осъзнаем, отработим и категорично да променим начина си на живот.

Самоанализата е пътят към действителното осъзнаване

Да се самоанализираш най-общо се съотнася към умението да наблюдаваш реакциите и действията си и да се опиташ да си отговориш каква именно е вътрешната ти и лична причина, стояща зад тях. Мотивите и поривите, които изпитваме в редица ситуации, всъщност ни дават една много по-пълна и задълбочена психологична картина на самите нас. Да бъдеш наясно със себе си е най-лесният начин за промяна на живота. Ако се улавяте, че често изпитвате тъга, неразположения, липса на енергия или гняв, то следва да задълбаете в себе си и да се опитате да откриете изначалните причини за тези състояния или емоции.

90% от действията ни се диктуват от подсъзнанието

Човекът има склонността да потиска в подсъзнанието си множество болезнени или травматични преживявания и ситуации. Специалистите добре са осъзнали важността от това потиснатите спомени да бъдат изведени от подсъзнанието в съзнанието и да бъдат обработени по най-здравословния възможен начин. Често това се постига чрез терапия – изваждането наяве на подсъзнателни импулси често не е лека задача. Голям процент от хората дори не са наясно със собствените си страхове и спирачки. Именно терапевтът е човекът, който разполага с различни способи, с помощта на които ще съумеете да се изправите лице в лице с нещата, които ви затормозяват. Отработването на различни поведенчески матрици, често водещи до един и същ резултат в действителността, е една от важните задачи, пред които следва да се изправи всяка личност. Потискането не прави нищо друго, освен изместване на фокуса – генералният проблем продължава да е заложен дълбоко в същността ни и да оказва своето негативно влияние върху нас.